Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Hledáte mateřskou školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Jsme mateřská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře. Podmínkou je i platné očkování doložené potvrzením dětského lékaře. Výjimka z očkování je pouze u dětí v posledním roce předškolní docházky.

Termín pro doručení žádostí o přijetí a zápisního listu je 2. 5. 2022 – 16. 5. 2022 – v případě nutnosti a pokud budou volná místa – i později.

Zápis se koná v období 2. 5. 2022 – 16. 5. 2022 a na přesném čase Vašeho příchodu se domluvíme,  jakmile obdržíme Vaši přihlášku. Zavoláme Vám.

Chcete se na něco zeptat? Pište na: radek.musil@gellnerka.cz

Vyplněné dokumenty k zápisu (zápisní list, dohodu o docházce do MŠ 2022-2023, žádost o přijetí do MŠ 2022-2023, GDPR souhlas, vyzvedávání, dotazník pro rodiče dětí nastupujících do MŠ) můžete:

  1. naskenované zaslat na adresu: radek.musil@gellnerka.cz
  2. jako listovní zásilku zaslat na adresu: MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno, Gellnerova 66/1, 637 00 Brno
  3. doručit osobně.

Dokumenty k zápisu:

  1. Dohoda o docházce do MŠ 2022-2023 [PDF]
  2. Žádost o přijetí do MŠ 2022-2023 [PDF]
  3. Zápisní list 2022-2023 [DOCX]
  4. GDPR souhlas [PDF]
  5. Vyzvedávání [PDF]
  6. Dotazník pro rodiče dětí nastupujících do MŠ [PDF]

Potřebné dokumenty k zápisu najdete také  v záložce dokumenty.