Informace o vstoupení do výstražné stávky dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče, informuji Vás, že dne 27. 11. 2023 vstupují zaměstnanci naší školy do výstražné stávky. Z důvodu stávky není možné zajistit provoz mateřské školy, a proto provoz mateřské školy bude v tento den přerušen.

Jelikož je délka konání stávky ohlášena na 1 pracovní den, výpočet školného se v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání nemění, nevzniká nárok na snížení školného za daný měsíc.

Předem se omlouvám za možné komplikace, které vám tím mohou vzniknout. Prosím vás o shovívavost. Stávka patří mezi jedno z posledních upozornění pro vládu ČR, ministra školství, že jejich kroky jdou proti kvalitě vzdělávání na našich školách. Bohužel jednání odborných asociací s vládou a ministerstvem školství nedopadla úspěšně. Vláda si trvá na svém. Argumenty odborné veřejnosti nepřijímá.

Předem vám děkuji a věřte, že budeme vždy pracovat v zájmu dítěte.
Mgr. Radek Musil, ředitel školy