Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis se uskuteční od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Zápis se koná bez přítomnosti dětí. Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami. …