Školní jídelna

MŠ a ZŠ –  Šrámkova 1, Brno

  • žáci se stravují v areálu školy, nahlašování a odhlašování obědu je možné jeden den předem do 12.00 hod.
  • telefon do školní jídelny je 548 526 934
  • platbu za obědy můžete posílat na účet: 31136621/0100, do poznámky napsat obědy – jméno dítěte

Jídelní lístek: