Zaměstnanci MŠ

Vedení školy

Mgr. Radek Musil (ředitel školy) – radek.musil@gellnerka.cz

Mgr. Dagmar Kubíčková (zástupkyně ředitele školy) – dagmar.kubickova@gellnerka.cz

Pedagogové

Bc. Eva LaRocca (vedoucí učitelka) – eva.larocca@gellnerka.cz

Bc. Lucie Zvonková – lucie.zvonkova@gellnerka.cz

Mgr. Lucie Žďárská – lucie.zdarska@gellnerka.cz

Mgr. Alena Procházková – alena.prochazkova@gellnerka.cz

Bc. Alžběta Janková (logoped) – alzbeta.cernohousova@gellnerka.cz

Asistenti pedagoga

MgA. Vítězslava Ivičičová – vitezslava.ivicicova@gellnerka.cz

Markéta Kühnelová, Dis. – marketa.kuhnelova@gellnerka.cz

Mgr. Alena Procházková – alena.prochazkova@gellnerka.cz

Provozní zaměstnanci

Věra Ondrušková (ekonomka) – vera.ondruskova@gellnerka.cz

Petra Ferusová (mzdová účetní) – perta.ferusova@gellnerka.cz

Radek Kozdera (kuchař) – radek.kozdera@gellnerka.cz

Jana Němečková (uklízečka a pomoc v kuchyni) – jana.nemeckova@gellnerka.cz

Marta Syrová (vedoucí školního stravování) – marta.syrova@gellnerka.cz

Michal Němec (školník) – michal.nemec@gellnerka.cz