Zápis MŠ 2023/2024

Hledáte pro své dítě mateřskou školu  se speciálními vzdělávacími potřebami? Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Jsme mateřská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře. Podmínkou je i platné očkování doložené potvrzením dětského lékaře. Výjimka z očkování je pouze u dětí v posledním roce předškolní docházky.

Kritéria přijetí najdete zde.

Počet volných míst na školní rok 2023-2024: 10 dětí

Zápis se koná v pracovní dny v období od 2. do 16. května 2023 od 8:00 do 15:00 v ředitelně školy. V případě osobní účasti si termín a čas předem objednejte na telefonním čísle: 702 221 445.

Chcete se na něco zeptat? Pište na: radek.musil@gellnerka.cz

Vyplněnou žádost a zápisní list je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Id datové schránky: zjz4gjv,
  2. naskenované zaslat na adresu: musil@gellnerka.cz
  3. poštou na adresu: Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace, Gellnerova 1, Brno 637 00 (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. doručit osobně nebo vhodit do schránky u školy na adrese Šrámkova 1, Brno – Lesná.

Dokumenty k zápisu:

  1. Dohoda o docházce do MŠ 2023-2024
  2. Žádost o přijetí do MŠ 2023-2024
  3. Zápisní list 2023-2024
  4. GDPR souhlas
  5. Vyzvedávání
  6. Dotazník pro rodiče dětí nastupujících do MŠ

Potřebné dokumenty k zápisu najdete na našich webových stránkách na stránce MŠ a v záložce dokumenty.