Bubnování

Po skvělé zkušenosti jsme velmi rádi ve školce přivítali Lenku Hricovou s workshopem Bubnování. Lenka děti seznámila s tím, jak buben vypadá, z čeho je vyrobený a jak se na něj hraje.

Pozdravili jsme také černouška Bubu, který s námi také bubnoval a dělal dětem společnost.

Po krátkém úvodu jsme se rozdělili na dvě skupinky a pořádně jsme si zabubnovali! Snažili jsme bubnovat do rytmu, zkusili jsme si bubnovat i na buben s paličkami.
Bylo to prima a moc děkujeme lektorce Lence za čas, který nám věnovala.