Dění v mateřské škole v listopadu

V listopadu jsme se ve školce věnovali dalším velmi zajímavým tématům: Dům a Doprava. Naučili jsme se nové básničky, povídali jsme si o dopravních prostředcích i o tom, jak vypadá takový dům a co najdeme uvnitř. Připomněli jsme si také svátek svatého Martina. Pověděli jsme si jeho příběh a upekli jsme si svatomartinské rohlíčky. Covid nám nedovolil udělat tradiční svatomartinskou akci pro rodiče s dětmi ve školce.

Nezbývalo nám tedy nic jiného, než namyslet akci pro jednotlivé rodiny venku. To se povedlo, rodiny si mohly projít trasu, kterou jsme jim připravili v okolí mateřské školy. Děti byly vybavené a připravené, cestou plnily úkoly a hlavně hledaly stopy bílého koně, který jim na konci cesty nechal sněhové vločky na památku.

Fotogalerie