Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis se uskuteční od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Zápis se koná bez přítomnosti dětí. Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Id datové schránky: zjz4gjv,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do budovy školy v době od 8:00 do 12:00.

K zápisu potřebujete:

rodný list dítěte (stačí prostá kopie rodného listu), občanský průkaz zákonného zástupce (stačí prostá kopie občanského průkazu), doporučení školského poradenského zařízení (SPC), doporučení odborného lékaře a potvrzení o řádném očkování dítěte (stačí prostá kopie očkovacího průkazu nebo čestné prohlášení k očkování).

Informace pro zákonné zástupce: vzhledem k platným mimořádným opatřením nás nejprve kontaktujte telefonicky 702 221 445 (8:00 – 12:00) nebo e – mailem: reditel@zsspbrno.cz

Potřebné formuláře k zápisu najdete na našich webových stránkách na stránce MŠ a v záložce Dokumenty (Dohoda o docházce do MŠ 2020-2021, Přihláška do MŠ 2020-2021).


Přílohy: